Cùng nhìn xem Vite đã hoạt động như thế nào trong giai đoạn 01-15/03/2019 nhé! • e544fbb5-09e4-4c22-814d-a6b1a0308a3b-image.png

  TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN
  go-vite
  Go-vite hiện hỗ trợ đăng ký giao dịch và truy cập hợp đồng. Chúng tôi đã bắt đầu phát triển khung go-vite có tên là Vite Pre-MainNet, bao gồm tối ưu hóa đa hệ thống:

  • Đã hoàn thành 50% phát triển sơ đồ ánh xạ dữ liệu từ TestNet đến Pre-MainNet.
  • Cấu trúc dữ liệu được tối ưu hóa trên chuỗi, cấu trúc khối tài khoản được tối ưu hóa, loại bỏ tham chiếu hiển thị và snapshot hash, giảm độ phức tạp của snapshot chain và tham chiếu liên chuỗi để giảm tỷ lệ fork.
  • Thiết kế lại phương pháp tính toán quota.
  • Chuỗi hợp đồng hiện hỗ trợ khối RS; Khối RS là một khối đặc biệt bao gồm một phản hồi và nhiều yêu cầu để cải thiện hiệu quả lưu trữ của chuỗi hợp đồng.
  • Cải thiện tối ưu hóa chương trình thực hiện quota ngẫu nhiên.
  • Tối ưu hóa kế hoạch lưu trữ sổ cái. Cấu trúc vật lý đã được tối ưu hóa và viết ngẫu nhiên đã được thay đổi thành văn bản tuần tự. Lưu trữ đa cấp cải thiện tỷ lệ truy cập bộ nhớ cache truy vấn.
  • Sơ đồ đồng bộ hóa sổ cái được tối ưu hóa để tách rời logic tải xuống và viết để đạt được các tải xuống không đồng bộ của sổ cái.

  Ứng dụng Vite
  Đã hoàn thành:

  • Thử nghiệm và phát hành phiên bản Android 1.3.1: tăng cường bảo mật chống gian lận airdrop và thực hiện chức năng thanh toán bằng vân tay.
  • Nâng cấp iOS Phiên bản 2.0.0 và truy cập ETH: iOS 2.0.0 đã sẵn sàng để thử nghiệm.
  • Web Wallet Phiên bản 1.4.0: nâng cấp giao diện người dùng sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cũng như kiểm tra chức năng của đồ thị K-line và DEX, đã hoàn tất.
  • Vitejs Phiên bản 1.2.1 được phát hành: hỗ trợ xuất bản đăng ký và tối ưu hóa. Tài liệu kỹ thuật có sẵn: https://test.vite.wiki/api/vitejs/.

  Đang trong quá trình phát triển:

  • Hoàn tất nâng cấp giao diện người dùng Phiên bản web 1.5.0. Danh sách token và logic đăng nhập hoàn tất 50%.
  • Vitejs 2.0.0-alpha có các thay đổi lớn: tách gói tính năng, tái cấu trúc cấu trúc mã, tinh chỉnh logic nghiệp vụ (ví dụ: hỗ trợ nhận dạng loại địa chỉ).

  ViteX | Sàn giao dịch phi tập trung
  Cổng chéo/ Liên chuỗi Crosschain

  • Cơ chế xác nhận giao dịch cổng chéo chuỗi hoàn tất: khớp chéo thông qua nhiều nguồn dữ liệu (nút đầy đủ tự xây dựng hoặc trình thám hiểm khối) để xác nhận giao dịch.

  ViteX:

  • Tối ưu hóa và thử nghiệm cho chức năng đăng ký xuất bản thông qua kết nối liên tục hoàn thành 50%.
  • Tối ưu hóa hiệu suất dịch vụ cốt lõi của DEX hoàn thành 20%.
  • Phát triển danh sách token hợp đồng thông minh đã hoàn tất: kiểm tra đơn vị chức năng cổ tức nếu hoàn thành 70%.
  • Hoàn thành tham gia thử nghiệm các chức năng cốt lõi bao gồm nạp tiền, rút ​​tiền, đặt hàng, giá thị trường, độ sâu, biểu đồ K-line.
  • Phát triển danh sách token và khả năng tương thích ví web hoàn thành 40%.

  NHỮNG BƯỚC NGOẶT CỦA VITE

  • Vào ngày 4 tháng 3, Ví Vite Android đã được cập nhật để hỗ trợ chức năng airdrop. Người dùng có câu hỏi về bản cập nhật hoặc không thể tải xuống, có thể kiểm tra phương pháp thu thập cụ thể tại https://forum.vite.net.
  • Vào ngày 6 tháng 3, TestNet đã được nâng cấp để hoàn thành hard fork có tên Mint, chủ yếu giải quyết vấn đề chặn và thêm hỗ trợ cho các mã thông báo bổ sung.
  • Vào ngày 12 tháng 3, số lượng Vite Fullnode đạt hơn 1.000 tại 26 quốc gia.
  • Vào ngày 14 tháng 3, snapshotchain thứ 10.000.000 đã được tạo. TestNet đang trở nên trưởng thành và ổn định hơn.
  • Trong tuần thứ hai của tháng 3, theo dõi đề xuất ban đầu của chúng tôi và sau nhiều tháng lập kế hoạch, Vite Labs CMO Luke Kim đã trình bày một kế hoạch triển khai SyraCoin, một nền kinh tế mã thông báo thành phố đầu tiên. Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận chính thức của Thị trưởng thành phố Syracuse. Điều này thúc đẩy chiến lược của chúng tôi về việc xây dựng các trường hợp sử dụng có ý nghĩa xã hội cho blockchain.

  XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
  Chiến dịch Bittrex

  • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, Vite Labs đã tổ chức một chiến dịch cộng đồng trên Bittrex. Chiến dịch này kéo dài đến ngày 31 tháng 3. Người hâm mộ có thể mua VITE trên Bittrex và chuyển đổi thành mã thông báo TestNet, tại thời điểm đó họ nhận được phần thưởng thêm.

  https://forum.vite.net/topic/918/bittrex-trading-campaign-buy-vite-on-bittrex-to-earn-more-vite

  Phỏng vấn YouTube về tiền mã hóa

  Gần đây, Vite CMO Luke Kim và Giám đốc kỹ thuật Allen Liu đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một KOL người Nga / Ukraina - CryptoDealers. Trọng tâm của cuộc trò chuyện này là Vite public chain, hợp đồng thông minh DAG +, ưu đãi SBPs và sự phát triển của cộng đồng Vite tại Đông Âu.
  518f6c4c-8e2f-4b66-abea-039623e1cf27-image.png

  Youtube Video

  Dựa trên cuộc phỏng vấn này, chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch đố vui ở cả cộng đồng tiếng Anh và tiếng Nga. Người chiến thắng có thể kiểm tra kết quả tại đây:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU2yV8x-HcsOGFDNvKXD1qiEUOCSbUlJLYlrVMSDvTFF-iNA/viewform?usp=send_form

  Tìm kiếm thành viên tài năng gia nhập Vite
  Chúng tôi đang tuyển dụng các blockchain-er để tạo nội dung và giúp chúng tôi viết, làm video và phương tiện truyền thông xã hội. Phần thưởng vô cùng hứa hẹn!
  https://forum.vite.net/topic/952/you-are-wocate

  Hỏi và đáp - ViteX
  Q: ViteX được phát triển bởi một bên thứ ba hoặc ngay bởi team Vite?

  Trả lời: Trao đổi phi tập trung ViteX được phát triển bởi nhóm Vite chính thức - không có gì được thuê ngoài.
   
  H: Các nguồn tài trợ cho phát triển và bảo trì trong tương lai của VX là gì?

  Trả lời: Kinh phí để phát triển và bảo trì VX trong tương lai chủ yếu từ nền tảng của Vite Labs.

  Q: Tại sao phải xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung?

  A: Có nhu cầu thị trường đáng kể cho các sàn giao dịch phi tập trung. DEX sẽ là một xu hướng trong ngành công nghiệp blockchain.

  ViteX có thể chứng minh hiệu quả hiệu suất của public chain Vite, bao gồm hiệu suất của các hợp đồng thông minh. ViteX sẽ là một dApp trên public chain Vite, đóng góp cho hệ sinh thái của Vite.

  Q: Bạn có thể giải thích giao thức VX không?

  A: Hợp đồng thông minh ViteX không phải là một giao thức. Hợp đồng thông minh dựa trên phương thức Take-Make, dựa trên thứ tự ưu tiên giá của các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.
   
  H: Sự khác biệt giữa VX và các mã thông báo trao đổi khác là gì?

  Trả lời: VX không có pre-sell, private-sale, không bán công khai. Mọi người đều có thể tham gia khai thác VX. Người dùng nắm giữ VX có thể nhận cổ tức của tất cả phí giao dịch và phí niêm yết mã thông báo; điều này rất khác biệt so với hầu hết các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác.

  Official: https://www.vite.org/

  Vite Forum:https://forum.vite.net

  Telegram:

  English: https://t.me/vite_en
  Chinese(中文): https://t.me/vite_zh
  Russian: https://t.me/vite_russia
  Korean: https://t.me/vite_korean
  Vietnamese: https://t.me/vite_vietnamese
  Thai: https://t.me/vite_thailand
  Twitter:https://twitter.com/vitelabs

  Discord:https://discordapp.com/invite/CsVY76q

  Reddit:https://www.reddit.com/r/vitelabs/


Log in to reply