ViteX 101: Sàn giao dịch phi tập trung ViteX và những điều bạn cần biết • Bài viết này tóm gọn tất cả những gì bạn nên biết về Vite, ViteX và VX!

  I. Vite = Chuỗi công cộng DAG + Hợp đồng thông minh | Token = VITE

  Hệ sinh thái sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

  1. Ví web, iOS và Android
  2. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
  3. Nền tảng thương mại điện tử được hỗ trợ bằng tiền điện tử
  4. Giải pháp điểm bán hàng cho các doanh nghiệp
  5. Nền tảng các ứng dụng phi tập trung (dApp)

  Các tính năng của Vite sử dụng trong các nền tảng trên bao gồm:

  1. Cơ sở hạ tầng thanh toán không có thời gian trễ cũng không phải trả phí
  2. Phát hành token bằng 1 click.
  3. Hợp đồng thông minh được lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao Solidity ++

  II. ViteX = Trao đổi phi tập trung (DEX) | Mã thông báo = VX

  ViteX được phát triển trên chuỗi công khai Vite -Vite public chain, có thông lượng cao, xác nhận giao dịch nhanh, chi phí bằng không, hỗ trợ crosschain cổng chéo và nhiều hơn nữa!
  Cộng đồng có quyền tự chủ 100% để mint token, xây dựng các cổng chéo và tạo các cặp giao dịch.
  Order book của chúng tôi hoàn toàn là mã nguồn mở thông qua API, cho phép người khác khởi chạy các sàn giao dịch của riêng họ dựa trên thanh khoản trong ViteX.

  VX không có private sale, presale hay crowdsale, ko có pre-mine và cũng ko có pre-sale.
  Chỉ có thể sở hữu VX thông qua khai thác, có nghĩa là xác nhận giao dịch trên ViteX.
  Những người nắm giữ VX được hưởng cổ tức từ phí giao dịch và thu nhập khác được tạo ra thông qua ViteX.
  Nói tóm lại, khai thác là 1) giao dịch 2) stake 3) niêm yết -listing.

  Tham gia cộng đồng ViteX tại đây:

  Twitter: https://twitter.com/ViteXExchange

  Telegram: https://t.me/vitexexchange


  Q&A
  Q: ViteX là gì?
  ViteX là một DEX được phát triển trên chuỗi công khai Vite và có tính phân cấp tuyệt đối, bảo mật cao hơn các tài sản kỹ thuật số và các mô hình kinh tế mạnh mẽ cho cả gửi / nhận giao dịch và xác nhận giao dịch.

  Q: VX là gì?
  VX là token liên quan đến ViteX. Người dùng nắm giữ VX được hưởng cổ tức của phí giao dịch và phí niêm yết. VX không có private sale, presale hay crowdsale, ko có pre-mine và cũng ko có pre-sale. Người dùng chỉ có thể nhận VX thông qua khai thác.

  Q: Tại sao phát hành VX? Nó sẽ ảnh hưởng đến VITE? Mối quan hệ giữa VX và VITE là gì?
  VX có thể được hiểu là một bằng chứng về quyền sở hữu trên nền tảng ViteX, là một ứng dụng độc lập chạy trên Vite, với mô hình khuyến khích riêng để khuyến khích nhiều người dùng giao dịch hơn trên ViteX.

  Giá trị của VX có liên quan tích cực đến khối lượng người dùng và khối lượng giao dịch của trao đổi và sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của VITE có liên quan đến chuỗi công khai Vite. Thay vào đó, giá trị của VITE và chuỗi Vite tăng lên nếu có nhiều dApps chạy trên Vite.

  VITE và VX được kết nối theo một số cách. Ví dụ: nếu VITE được stake để có quota cho giao dịch, cũng thể stake để nhận VX. Điều này có nghĩa là tài nguyên trên Vite có thể được sử dụng cho các giao dịch trên ViteX.

  Q: Sự khác biệt giữa một sàn giao dịch thực sự phi tập trung và các sàn giao dịch khác là gì?
  Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch phi tập trung đều phụ thuộc vào hiệu suất của chuỗi của riêng private chain. Giao dịch được thực hiện ngoài chuỗi offchain và kết quả được hiển thị trên chuỗi.
  ViteX là một trao đổi phi tập trung hoàn toàn; công cụ khớp giao dịch được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh.
  Tất cả các kết hợp đơn hàng được hoàn thành trên chuỗi, vì vậy sổ đặt hàng cũng được lưu trữ trên chuỗi, do đó đạt được sự phân cấp thực sự. Việc quy đổi phí chuyển đổi được thực hiện trên chuỗi thông qua các hợp đồng thông minh, do đó đảm bảo rằng kết quả được công khai hoàn toàn và các quy tắc cổ tức không thể bị can thiệp.

  Q: Chuỗi Vite có mô hình giao dịch miễn phí. Tại sao trao đổi Vite tính phí? Là phí được tính bởi VITE hoặc các mã thông báo khác?
  Các giao dịch trên chuỗi Vite không tiêu thụ gas như trong Ethereum, nhưng chúng phải tiêu thụ một số tài nguyên nhất định, đó là quota. Nếu số tiền cao cho giao dịch tần số, chi phí của một quota vẫn được yêu cầu với mức tiêu thụ ít hơn so với các chuỗi khác. Tương tự, là một ứng dụng tần số cao, ViteX cần một lượng quota nhất định. Phí giao dịch sẽ được tính chủ yếu dưới dạng stable coin: VITE, ETH, BTC, CUSD, v.v.

  Q: Có phải xem xét cơ chế tiền tệ trao đổi không, và Vite ngăn pumb dump như thế nào?
  Công cụ kết hợp ViteX hoàn toàn mã nguồn mở. Nếu người dùng đang phát hành token trên Vite thay vì trên các chuỗi khác, trang web trao đổi cũng có thể sắp xếp, đánh dấu, lọc hoặc chặn phụ.

  Nếu tài sản của người dùng trong các chuỗi khác, họ cần phải đi qua cổng của chúng tôi để chuyển trên Vite. ViteX sẽ có cổng cần thiết. Sẽ có các quy tắc và chi phí tương ứng liên quan đến cổng Vite.

  Nếu người dùng không sử dụng cổng được đề xuất bởi ViteX, họ cũng có thể chạy cổng riêng của họ. Tiền tệ cần thiết để giao dịch có thể được kiểm soát bởi chính cổng.

  Q: ViteX được phát triển bởi một bên thứ ba hoặc không cần outsource?
  Sàn giao dịch phi tập trung ViteX được phát triển bởi nhóm Vite chính thức - chúng tối không bao giờ outsource.

  Q: Các nguồn tài trợ cho phát triển và bảo trì trong tương lai của VX là gì?
  Kinh phí để phát triển và bảo trì VX trong tương lai chủ yếu từ nền tảng của Vite Labs.

  Q: Tại sao phải xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung?
  Hiện nhu cầu thị trường về một DEX rất cao. DEX sẽ là một xu hướng trong ngành công nghiệp blockchain.

  ViteX có thể chứng minh hiệu quả hiệu suất của chuỗi công khai Vite, bao gồm hiệu suất của các hợp đồng thông minh. ViteX là một dApp trên chuỗi công khai Vite, đóng góp cho hệ sinh thái của Vite.

  Q: Bạn có thể giải thích giao thức VX không?
  Hợp đồng thông minh ViteX không phải là một giao thức. Hợp đồng thông minh dựa trên phương thức Take-Make, dựa trên thứ tự ưu tiên giá của các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

  Q: Sự khác biệt giữa VX và các token sàn khác là gì?
  VX không có bán presale, privatesale hay crowdsale. Mọi người đều có thể tham gia khai thác VX. Người dùng nắm giữ VX có thể nhận cổ tức của tất cả phí giao dịch và phí niêm yết token trên sàn; điều này rất khác biệt so với hầu hết các trao đổi tài sản kỹ thuật số khác.

  Q: VX được phân phối như thế nào?
  Tổng nguồn cung của VX là 100.000.000 không có lạm phát. Việc phát hành VX sẽ dần dần chậm lại theo thời gian khai thác trong hai năm.

  Trong số tất cả VX được phát hành trong một ngày,

  • 60% được phân phối cho các thương nhân,
  • 30% cho các nhà sản xuất VITE cho ViteX và
  • 10% cho Vite Labs.
   Số lượng VX khai thác giảm 0,5% mỗi ngày trong năm đầu tiên. 477.210.00 VX sẽ được phát hành vào ngày ra mắt của ViteX. 76.968.13 VX sẽ được phát hành một năm sau khi ra mắt. Do đó, 80,13% tổng nguồn cung sẽ được phát hành trong năm đầu tiên. Số lượng VX được khai thác sẽ giảm 0,2% mỗi ngày trong năm thứ hai. 76.660.56 VX sẽ được phát hành vào ngày đầu tiên của năm thứ hai và 36.965,22 VX sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của năm thứ hai. Khối lượng phát hành hàng ngày của VX được mô tả dưới đây.

  accb9ec6-c294-4495-9a41-e92fdd1b75fa-image.png

  Q: Làm thế nào để tôi có được VX?
  Bạn có thể nhận được VX theo ba cách. Cách đầu tiên là giao dịch trên ViteX (Giao dịch trực tuyến là Khai thác); cách thứ hai là stake VITE và giúp ViteX nhận được quota cho các hoạt động của nó (Stake là Khai thác); Cách thứ ba là list các cặp giao dịch (list chính là Khai thác).

  Giao dịch là khai thác: 60% VX được phát hành hàng ngày sẽ được phân phối cho các nhà giao dịch theo tỷ lệ phí giao dịch của họ trên ViteX (nhà phát hành mã thông báo cũng có một phần trong nhóm phí giao dịch này, như được giải thích bên dưới); Hiện tại sẽ có bốn thị trường: thị trường BTC, thị trường ETH, thị trường VITE và thị trường stablecoin. Mỗi thị trường sẽ chia sẻ 15% phân phối hàng ngày.

  Stakes is Mining: 30% VX được phát hành hàng ngày sẽ được phân phối cho người dùng tham gia đặt cược VITE vì lợi ích của ViteX. Nghĩa là, để nhận được VX, những người dùng này phải đặt cược VITE và đặt địa chỉ hợp đồng thông minh ViteXùi làm người thụ hưởng hạn ngạch. VX phân phối cho mỗi staker tỷ lệ thuận với số tiền đặt cược.

  List là Khai thác: Một người dùng (nhà phát hành mã thông báo có tên là Cameron) liệt kê một cặp giao dịch mới sẽ nhận được VX. Như đã đề cập trước đó, nhà phát hành mã thông báo nhận VX bằng cách tham gia vào cùng nhóm với các nhà giao dịch, với cổ phần của anh ta được tính như thể anh ta thực hiện giao dịch liên quan đến phí giao dịch 1.000 VITE. Phí niêm yết là bắt buộc đối với DEX: Đối với mã thông báo được phát hành trên chuỗi Vite, phí niêm yết là 10.000 VITE. Mặt khác, một cổng chéo sẽ được tham gia vào danh sách và một khoản phí liên quan có thể được thêm vào.

  Bằng cách nắm giữ hơn 10 VX, người ta có thể liên tục nhận được cổ tức của các hoạt động giao dịch và niêm yết hàng ngày. Mặc dù VX chỉ kiếm được thông qua khai thác, VX sẽ có thể giao dịch trên ViteX. VX đơn giản có thể được xem là chứng nhận cổ phiếu của ViteX.

  Một lượng VX tối thiểu được yêu cầu để nhận cổ tức. Chủ sở hữu VX phải có ít nhất 10 VX trong tài khoản ViteX của mình.

  Q: Phí giao dịch hoạt động như thế nào?
  Các giao dịch trên chuỗi Vite không tiêu thụ gas ( như các giao dịch trên Ethereum), nhưng tiêu thụ một loại tài nguyên khác gọi là quota. Quota được cung cấp miễn phí cho các giao dịch ở tần suất thấp. Giao dịch ở một khối lượng cao hơn yêu cầu quota. ViteX yêu cầu một quota lớn để hoạt động, với bản chất là một dApp giao dịch tần số cao. Phí giao dịch có nghĩa là để bù đắp một phần tiêu thụ hạn ngạch. Phí giao dịch được tính bằng các loại tiền tệ cơ bản khác như VITE, ETH, BTC và stablecoin.

  Q: Phí giao dịch hoạt động như thế nào?
  0,5% sẽ được thu thập từ người nhận và nhà sản xuất. Tuy nhiên, như đã đề cập, 90% phí giao dịch sẽ được phân phối lại giữa những người nắm giữ VX. Vite Labs sẽ chỉ thu 10% phí trong tổng 0,5% đó.

  Q: Phí rút tiền hoạt động như thế nào?
  Không có phí cho tiền gửi và rút tiền giữa ví Vite và ViteX; chỉ có quota sẽ được tiêu thụ trong những trường hợp này. Khi tài sản được rút vào ví không phải là Vite, cổng chuỗi chéo sẽ tính phí rút tiền.

  Đọc thêm

  https://medium.com/vitelabs/the-revolution-of-dex-vitex-7aa6553f441f

  https://medium.com/vitelabs/vite-bi-weekly-report-77eb6d5934cd

  https://medium.com/vitelabs/vite-bi-weekly-report-90dcc4819441

  https://medium.com/vitelabs/vitex-economic-model-392613c4389d


Log in to reply