Gửi GRIN token bằng file giao dịch trên ví VITE~~ Nhanh - tiện - gọn - tiết kiệm • Gửi GRIN token bằng 1 chiếc file trên ví VITE

  3278e55a-e09c-4f35-8978-613250cb51cb-image.png

  Cùng thử với Apple Airdrop và thử gửi qua WhatsApp xem sao nhé các bạn!

  A. Người gửi click vào "Transfer" và nó sẽ đẩy qua cho người B.

  49326f6e-8ed6-4661-b309-8167540e758d-image.png

  B. Người gửi điền "Amount"- số token cần chuyển và click "Generate Transaction File" - tạo file giao dịch

  fe9b0013-3956-467b-86f9-4312f295f797-image.png

  C. Sau khi xác nhận, màn hình sẽ hiển thị như ở dưới. Khi đó, người gửi click "Chia sẻ File giao dịch" - "Share transaction File", bạn sẽ có nhiều lựa chọn để gửi, ví dụ như gửi qua Airdrop của Apple, hay qua WhatsApp. Cùng chọn Airdrop của Apple trước nhé.

  7780bb22-cb1c-4cd0-b752-bb585213c0b9-image.png

  D. Blackey (tên người nhận) sẽ nhận 1 cái file trong ví VITE và Ví VITE sẽ tự động xử lí file đó khi bạn click "Accept" - chấp nhận. Khi đó người nhận chỉ cần click "RECEIVE AND SHARE", khi đó màn hình sẽ hiện chế độ tương tác, tương tự như màn hình tương tác của người gửi (là tui đang chụp màn hình nè), click vô Airdrop apple là được.
  1f4a59a6-7979-41d0-b667-d0889fdd7414-image.png

  E. Người gửi sẽ thấy một cái màn hình hiện ra như hình ở dưới, click "Accept". Khi đó giao dịch xác nhận sẽ được chạy vào node của GRIN.

  0990a62e-94b6-4134-bbda-eaba1dc2ddbe-image.png

  Thế đó, gửi giao dịch nhanh, an toàn và tiện lời.

  Okayyy, tiếp theo xem xem gửi giao dịch ra sao qua WhatsApp nhé!

  (tại đây ông Blackey sẽ gửi lại GRIN token cho tui nè :)))

  A. Thực ra thì các bước đầu tiên cũng tương tự như trên airdrop của Apple. Click 'Transfer" và bạn sẽ thấy 3 cách để hoàn thành giao dịch GRIN token trên ví Vite. Ở đây mình chọn "Using transaction file" nhé. tức là Chọn File giao dịch.

  476f7337-27ab-4555-bd2b-c8f8b3d2eae3-image.png

  B. Ông Blackey sẽ điền số lượng token và "Generate Transaction File"

  485df941-99bc-4e1b-abc5-bd8d097b07b4-image.png
  C. Sau khi xác nhận thì người gửi ( tên là Blackey trong hình) click vô "Share transaction file". Anh ấy cũng có nhiều lựa chọn ở đây, qua airdrop của Apple qua WhatsApp. Chọn WhatsApp xem kết quả sao nhé các bạn! Người nhận lúc này là Nate.

  550cbceb-c58c-40f8-8b22-30ffa4fb0697-image.png
  D. Người nhận nhận 1 cái file qua WhatsApp, mở ra và gửi vào ví Vite.

  2cd5df53-f84b-4420-b3fb-442dadf8eba7-image.png

  E. Khi đó ví VITE sẽ xử lí tự động file và hiển thị "RECEIVED" - đã nhận. Và sau khi người nhận click "Share transaction file" thì sẽ có các bước tương tác, như trwuosc đó, và ở đây nguwofi nhận chọn WhatsApp để gửi lại cho Blackey.
  1222cb80-0d16-4fda-b548-825695b23905-image.png
  F. Blackkey nhận file và gửi lên ví Vite. Ví Vite sẽ báo cho Blackey là người nhận kia đã nhận dược file và yêu cầu xác nhận + chuyển - "finalize and broadcast"
  2f733a84-28cc-46ed-8a0b-9b40e6d4acf6-image.png

  G. Sau khi Blackey "confirm", thì sẽ hiện 1 cái pop up ở ví VITE, xác nhận đã chuyển GRIN token thành công.
  84405037-bb33-4b96-9455-505ca0d0db27-image.png

  Thế thôi đó các bạn ạ! Ratas nhanh - tiện - gọn- an toàn và tiết kiệm!!!
  Còn ai chưa thử không????
  Click vô đây nhanh lên ạ!!!!

  https://testflight.apple.com/join/UhrGJLb2
  Join group Việt Nam để thảo luận các sản phẩm khác của Vite nhá
  https:t.me/vite_vietnamese ❤ ❤


Log in to reply