VITE và VITE ERC20 Có khác biệt gì giữa VITE và VITE ERC 20? • VITE và VITE ERC20 Có khác biệt gì giữa VITE và VITE ERC 20?

  5a02d325-83c7-4c12-9cd7-f26c9a773a67-image.png

  Mình đã nhận được vô số câu hỏi là, VITE trong app với VITE trên các sàn giao dịch có gì khác nhau? Và liệu có thể rút token trong ví để giao dịch trên sàn không? Vì thế mà bài viết này được ra đời, chỉ rõ cho các bạn biết về sự khác nhau của VITE và VITE ERC20.

  I. VITE Native token

  Khi các bạn tải ví về điện thoại và claim airdrop, VITE (Vite Coin) mà các bạn nhận được trong ví chính là VITE Native token- có nghĩa là token được xây dựng trên nền tảng của Vite public chain.

  Các bạn có thể nhận được VITE Native token này bằng việc tham dự airdrop của Vite, claim token qua ví iOS/ Android hàng ngày, hoặc chơi dApp game trong Vite -Vite Dice.

  Lưu ý:

  Các bạn không thể giao dịch VITE Native token trên các sàn giao dịch phi tập trung hỗ trợ token ERC20.
  Khi sàn giao dịch ViteX — sàn phi tập trung của Vite ra mắt, các bạn có thể giao dịch Vite Native token. Lưu ý là Native token không thể chuyển đổi ngược thành ERC 20 token.

  dbb0a33b-948b-4305-8fdd-6b18006da43d-image.png

  II. VITE ERC20 token

  Trong ví Vite iOS, có mục VITE (ERC20 Token), đây chính là token Vite ERC20.

  Nếu các bạn hoàn toàn mới biết tới dự án, thì cơ hội các bạn có token Vite ERC20 rất ít. Lý do là VITE ERC20 từ những ngày đầu chính là được xây dựng trên nền tảng Ethereum network. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra mắt Vite Testnet và tháng 11/2019, chúng tôi đã cho chạy chương trình cập nhật ví Vite, chương trình này khuyến khích những người nắm giữ Vite ERC20 chuyển đổi sang token Native Vite, tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

  Các bạn có thể giao dịch VITE ERC20 trên các sàn giao dịch hỗ trợ token ERC20.
  Khai mainnet ra mắt (Qúy 3- 2019), chúng tôi sẽ tiến hành huyển đổi bắt buộc tất cả các token VITE ERC20 thành Native token.
  20 tokens to VITE native coins.

  — — — — — —

  Official: https://www.vite.org/

  Twitter: https://twitter.com/vitelabs

  Vite Forum: https://forum.vite.net

  Telegram:

  English: https://t.me/vite_en
  Chinese: https://t.me/vite_zh
  Russian: https://t.me/vite_russian
  Korean: https://t.me/vite_korean
  Japanese: https://t.me/vite_japanese
  Vietnamese: https://t.me/vite_vietnamese
  Thai: https://t.me/vite_thai
  Arabic: https://t.me/vite_arabic
  German: https://t.me/vite_german
  French: https://t.me/vite_french
  Turkish: https://t.me/vite_turkish
  Indonesian: https://t.me/vite_indonesian
  Spanish: https://t.me/vite_spanish
  Malaysian: https://t.me/vite_malaysian
  Filipino: https://t.me/vite_filipino
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

  Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/

  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply