Tham gia group Viiệt đi mấy bác oiwiii https://t.me/vite_vietnamese @maixuandong @trungcuong13391 @KÊNH KHÔNG NỔI TIẾNG @hoanghan