Chiến dịch mới: Deposit và Giao dịch trên sàn ViteX • Chiến dịch mới: Deposit và Giao dịch trên sàn ViteX

  Cùng chúng tôi lan tỏa sự ra mắt của sàn phi tập trung ViteX
  722f1525-da69-4944-8290-4d22b7b5366e-image.png

  Để chào mừng sự ra mắt của sàn ViteX, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi, thời gian từ 16am 07–08–2019 tới 23pm 20–08–2019 UTC+7!
  Hơn 200000 VITE sẽ được trao thưởng cho người tham dự vào một hoặc cả hai hoạt động sau đây:

  Cuộc thi Deposit
  Tổng phần thưởng: 100000 VITE trao cho người thắng cuộc.

  Cách thức hoạt động:

  1. Deposit BTC, ETH và USDT (dạng ERC20) lên sàn ViteX.
  2. Cuối cuộc thi, tổng số lượng deposit của bạn sẽ được tính theo giá trị tương đương với USDT- thứ tự xếp hạng sẽ được tính dựa theo số tương đương này.
  3. Nhận phần thưởng dựa trên giá trị USDT mà bạn dep vào sàn trong thời gian diễn ra cuộc thi. Đặc biệt là phần thưởng sẽ được trao cho mỗi người dùng theo lượng net deposit**. Chỉ lượng những lượng dep sàn ít nhất 200$ (tương đương 200 USDT) mới được xem xét nhận thưởng.
  4. Phần thưởng ít hơn 0.1 VITE sẽ không được nhân - số dư quá nhỏ.

  Lưu ý: Lượng net dep = lượng dep vào sàn — lượng rút khỏi sàn.
  Ví dụ: nếu bạn nạp vào sàn 50 ETH vào 13/08, và rút 20 ETH vào ngày 19/08 thì lượng nạp net của bạn là 30 ETH (chứ không phải là 20 ETH)

  Quy tắc tính thưởng

  • 100000 VITE sẽ được chia ra làm hai giai đoạn thưởng:
  • 60000 VITE sẽ được trao cho top 10 tài khonar có lượng (BTC, ETH, USDT) nhiều nhất nạp vào sàn. Phần thưởng tính dựa theo tỷ lệ của top 10 cá nhân có lượng nạp vào so với top 10 tổng số lượng giá trị token được nạp vào sàn.
  • 40,000 VITE sẽ được trao cho những tài khoản lần lượt dưới top 10. Phần thưởng được tính dựa trên tổng lượng top 10 cá nhân nạp và sàn chia cho tổng số lượng net tổng nạp vào cho tất cả những người dưới top 10. (tức là ai cũng có cơ hội nhận thưởng).

  Cuộc thi giao dịch- Trading Contest
  Tổng phần thưởng: 100000 VITE chi cho người thắng cuộc.

  Cách thức hoạt động

  • Giao dịch trên ViteX và nhận phần thưởng dựa trên volume giao dịch.
  • Các cặp giao dịch bao gồm: BTC/USDT, ETH/USDT, VITE/USDT, VITE/BTC, ETH/BTC, GRIN/BTC, GRIN/VITE, VITE/ETH, GRIN/VITE
  • Cuối cuộc thi, tổng lượng giao dịch của bạn sẽ được tính theo giá trị USDT và thứ bậc của phần thưởng cũng sẽ được tính theo đó.
  • Chỉ những tài khoản có lượng giao dịch 100 USDT (tương đương 100 USDT) mới được xét nhận thưởng.
   Lưu ý: Lượng giao dịch = lượng mua + lượng bán. Các đơn đặt hàng mua bán trên một tài khoản sẽ không được tính.

  Quy luật tính phần thưởng

  • 60,000 VITE sẽ được trao cho top 10 tài khoản có lượng giao dịch nhiều nhất (tính bằng BTC, ETH và USDT). Phần thưởng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ lượng net deposit của top 10 cá nhân chia cho tổng lượng net dep của top 10 tài khoản đó.
  • 40,000 VITE sẽ được chia cho các tài khoản dưới top 10. Phần thưởng tính cho các tài khoản dưới top 10. Phần thưởng sẽ được tính dựa trên lượng net dep cá nhân chia cho tổng lượng net dep của các tài khoản dưới top 10.

  Lưu ý:
  Danh sách top các tài khoản sẽ được thông báo ít nhất 2 lần trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. Danh sách người thắng cuộc. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ được thông báo trong vòng 5 ngày sau khi cuộc thi kết thúc.
  Phần thưởng ít hơn 0.1 VITE sẽ không được trao thưởng.
  ViteX có quyền điều chỉnh kết quả và mọi hành động gian lận sẽ không được chấp nhận.
  — —

  Official: https://www.vite.org/
  ViteX Official: https://vitex.net/
  Instagram: https://www.instagram.com/vite.labs/?hl=en
  Twitter: https://twitter.com/vitelabs
  Vite Forum: https://forum.vite.net
  Telegram:
  English: https://t.me/vite_en
  Chinese: https://t.me/vite_zh
  Russian: https://t.me/vite_russian
  Korean: https://t.me/vite_korean
  Japanese: https://t.me/vite_japanese
  Vietnamese: https://t.me/vite_vietnamese
  Thai: https://t.me/vite_thai
  Arabic: https://t.me/vite_arabic
  German: https://t.me/vite_german
  French: https://t.me/vite_french
  Turkish: https://t.me/vite_turkish
  Indonesian: https://t.me/vite_indonesian
  Spanish: https://t.me/vite_spanish
  Malaysian: https://t.me/vite_malaysian
  Filipino: https://t.me/vite_filipino
  Bengali: https://t.me/vite_bengali
  Sri Lankan: https://t.me/vite_sri_lankan
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply