Vite Labs thông báo — Ngày chính thức bắt đầu Khai thác VX • Vite Labs thông báo — Ngày chính thức bắt đầu Khai thác VX

  Ghi chú vào lịch của bạn: ngày 9 tháng 9 năm 2019, 12:00 UTC + 8

  b5cece22-a969-4d92-ac02-5e5204fc6a2b-image.png

  Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng việc khai thác VX sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 11:00 (UTC +7) vào ngày 9 tháng 9 năm 2019. Đừng quên đặt nhắc nhở về lịch khai thác và tham gia cùng chúng tôi nhé!
  Các bạn đừng ngần ngại click đọc tiếp để tìm hiểu kĩ hơn, chi tiết hơn cách khai thác VX, VX phân phối ra sao và cổ tức VX như thế nào.
  Cách khai thác VX
  Khai thác giao dịch

  Hiện tại người dùng có 4 tùy chọn giao dịch với phần thưởng VX tương ứng trên: BTC, ETH, VITE và USDT- gọi là thị trường.

  • Phân phối: 60% VX sẽ đượcphân phối hàng ngày cho trader trên 4 loại coin trên, mỗi loại sẽ nhận 15%.
   Các tham gia: Thực hiện trade các cặp giao dịch trên là các bạn đã đủ điều kiện khai thác VX.

  • Phần thưởng: Phần thưởng VX sẽ được tính dựa trên tỉ lệ phí giao dịch tích lũy hàng ngày so với tổng phí tích lũy của mỗi thị trường. Ví dụ, nếu trader đóng góp 5% tổng phí giao dịch thị trường BTC vào một ngày nhất định thì người đó sẽ nhận được 5% trong số 15% phần thưởng VX được phân bổ trong thị trường BTC.

  Khai thác thế chấp
  Để giao dịch hoạt đông được trên ViteX thì yêu cầu phải có tokenthế chấp. Bằng cách thế chấp VITE, người dùng có thể nhận phần thưởng VX.

  • Phân phối: Mỗi ngày, 20% tổng số VX được phát hành được dành riêng cho người dùng có thế chấp token.
   Cách tham gia: Người dùng có thể nhận VX bằng cách thế chấp VITE với địa chỉ thụ hưởng là hợp đồng thông minh ViteX: https://explorer.vite.net/account/vite_0000000000000000000000000000000000000006e82b8ba657. Min VITE thế chấp = 134 VITE, không có tối đa.

  • Thời lượng : Người dùng có thể thế chấp VITE, lưu ý: người dùng có thể rút toàn bộ số tiền sau ba ngày. VITE có thể thế chấp vô thời hạn nếu bạn muốn; không có số lượng thế chấp tối đa. Nếu đã rút khỏi phần stake thì sẽ không được tính phần thưởng khai thác nữa. Phần thưởng chỉ có hiệu lực trong suốt thời gian thế chấp.

  • Phần thưởng: Phần thưởng VX được tính hàng ngày dựa trên tỷ lệ VITE được đặt bởi người dùng so với tổng số VITE được đặt.

  Khai thác làm thị trường- market-making
  Đặt lệnh trên ViteX là một cách để nhận VX. Lượng VX nhận thưởng phụ thuộc vào 3 yếu tố: 1)độ lớn của lệnh đặt hàng; 2) độ dài thời gian sổ đặt hàng; 3) lượng sai lệch so với giá thầu tốt nhất và ưu đãi tốt nhất trong chênh lệch sổ đặt hàng.

  • Phân bổ : Mỗi ngày, 10% VX được phát hành được dành riêng cho mỗi thị trường — BTC, ETH, VITE và USDT — mỗi tỷ lệ đều bằng nhau ở mức 2,5%.

  • Cách tham gia : Chỉ những cặp giao dịch đủ điều kiện mới được xem xét để làm thị trường trên các coin trên, và đủ điều kiện nhận phần thưởng khai thác. Chỉ những lệnh mua mới được xem xét nhận phần thưởng. Lệnh mua không sai lệch nhiều hơn 10% so với giá tốt nhất trong sổ đặt hàng.

  • Phần thưởng : Phần thưởng khai thác VX cho việc làm thị trường có mối quan hệ tuyến tính với số lượng đặt hàng và thời gian đặt hàng . Tuy nhiên, phần thưởng khai thác có mối quan hệ theo cấp số nhân với khoảng cách đặt hàng (độ lệch so với ưu đãi giá thầu tốt nhất). Ví dụ: hãy tưởng tượng nếu Người A và Người B đặt hai đơn hàng riêng biệt cho cùng một lượng token X trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, Người A định giá đơn đặt hàng của họ ở cấp 1 (cực kỳ gần với ưu đãi giá thầu tốt nhất) và Người B định giá đơn hàng của họ ở cấp 10 (cách xa ưu đãi giá thầu tốt nhất). Phần thưởng khai thác cho Người A sẽ gấp 100 lần so với Người B. Hệ thống này khuyến khích người dùng đặt hàng càng gần với ưu đãi giá thầu tốt nhất có thể.

  Khai thác mã giới thiệu
  Người dùng có thể mã giới thiệu của mình để mời bạn bè tham gia ViteX. Những người tham gia ViteX thông qua mã giới thiệu sẽ được giảm 10% phsi giao dịch trên sàn. 5% phí giao dịch của nguời đó sẽ được tình vào giao dịch trực tuyến của người mời như phần thưởng khai thác.

  • Cách tham gia: Người dùng đăng ký mã giới thiệu thông qua mẫu này https://forms.gle/D71gwnVVXdEBWfKi8. Để có được mã giới thiệu, người dùng phải trả 1.000 VITE , số lượng này sẽ được đẩy vào nhóm cổ tức được chia sẻ — dividend pool. Hiện tại, việc tạo mã giới thiệu không có sẵn cho tất cả người dùng. Trong tương lai, chức năng tạo mã giới thiệu sẽ được thêm vào ví Vite và người dùng sẽ có thể tạo mã mà không cần đăng ký thủ công.

  • Phần thưởng : Nếu Người A nhận được mã giới thiệu từ Người B, khi Người A đăng ký trên ViteX, phí giao dịch của họ được giảm 10% (phí giao dịch cơ bản + mọi phí khu vực áp dụng). Mặt khác, người B, được hưởng lợi từ hoạt động giao dịch của người được mời, vì 5% phí giao dịch tích lũy của người được mời được tính cho giao dịch của người mời, như là phần thưởng khai thác. Ví dụ: nếu Người A tích lũy 100 đô la phí giao dịch và Người B tích lũy 200 đô la, thì Người B thực nhận là 205 đô la.

  Khai thác niêm yết
  Bất cứ khi nào một cặp giao dịch được mở trên ViteX, nhà phát hành phải trả 10.000 VITE. Trong số tiền này, 5.000 VITE bị đốt cháy và 5.000 VITE khác đi vào dividend pool. Phần thưởng VX của nhà phát hành token sau đó được tính như thể họ thực hiện giao dịch trong đó bao gồm phí giao dịch là 1.000 VITE. Ví dụ: Người A niêm yết một cặp giao dịch, phần thưởng VX của họ vào một ngày nhất định được tính như sau:200dd71b-2b89-49fb-9a1b-994e078dceb5-image.png

  Token sàn ViteX — VX
  Tóm lược

  VX là đồng coin sàn của ViteX. Người nắm giữ VX được hưởng các lợi ích dưới dạng cổ tức, thông qua phí giao dịch và niêm yết do ViteX thu được, và được phân phối lại cho người dùng.
  Khái niệm cơ bản về VX
  Tổng nguồn cung là 100 triệu VX. Người nắm giữ nhận cổ tức hàng ngày từ một nhóm chia sẻ — dividend pool, tổng hợp cả phí giao dịch và niêm yết được tích lũy bởi ViteX. ViteX thu phí để phân phối lại cho chủ sở hữu VX. Phân phối VX liên quan đến việc không bán private sale cũng không bán công khai. Cách duy nhất để có được VX là thông qua năm phương pháp khai thác ở trên. Lịch phát hành là hai năm với tỷ lệ phần trăm cố định cho tổng số 100 triệu VX.

  Lịch phân phối VX
  4acf6d9e-5650-4709-84f1-edfdb715b90c-image.png
  Sau khi chính thức khai thác VX, sẽ có hai giai đoạn phát hành VX với tổng nguồn cung được thiết lập là 100.000.000 không có lạm phát.

  Mô hình phát hành VX giai đoạn kép

  • Giai đoạn 1 : Trong một hoặc hai tháng đầu tiên, 10.000 VX sẽ được phát hành hàng ngày (Buffer Phrase). Khi nhóm ViteX có đủ người dùng tham gia nền tảng, giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu.

  • Giai đoạn 2 : Trong năm đầu tiên của giai đoạn này, số lượng VX được phát hành mỗi ngày sẽ giảm 0,5% mỗi ngày. 477.032 VX sẽ được phát hành vào ngày đầu tiên. Theo công thức này, 80,13% tổng nguồn cung của VX sẽ được phát hành trong năm đầu tiên. Trong năm thứ hai, số lượng VX được phát hành sẽ giảm 0,2% mỗi ngày. 37.051 VX sẽ được phát hành vào ngày cuối cùng của năm thứ hai.

  Phân bổ khai thác VX
  Lượng VX được phát hành hàng ngày sẽ được phân bổ theo bảng phân tích bên dưới.
  60% cho giao dịch, giới thiệu và niêm yết (15% cho mỗi thị trường BTC, ETH, VITE và USDT)
  20% cho thế chấp stake
  10% cho việc làm thị trường
  10% cho đội ngũ Vite Labs

  Cổ tức của người nắm giữ VX
  Tất cả các khoản phí được thu thập bởi ViteX được tổng hợp thành một nhóm cổ tức được chia sẻ và được phân phối theo tỷ lệ 1% mỗi ngày. Đối với bất kỳ ngày nào, tổng phí thu được sẽ được phân phối đầy đủ trước ngày thứ 100 sau đó.
  Nhóm cổ tức được chia sẻ này bao gồm:
  Tất cả phí giao dịch được thu thập bởi ViteX (không bao gồm phí Khu vực khai thác)
  5.000 VITE từ 10.000 chi phí niêm yết VITE được thu thập bất cứ khi nào một cặp giao dịch mới được niêm yết.
  1.000 VITE từ tất cả người dùng yêu cầu mã giới thiệu
  Để nhận cổ tức, người dùng phải giữ tối thiểu 10 VX. Lưu ý rằng VX được giữ trong tài khoản ví không được tính để đủ điều kiện chia cổ tức. VX phải được giữ trên tài khoản trao đổi ViteX mới được xem xét nhận thưởng cổ tức.
  Phí giao dịch đã được tích lũy trong nhóm cổ tức được chia sẻ kể từ khi ViteX đi vào hoạt động. Vì 1% phí giao dịch hàng ngày sẽ được phân phối cho những người nắm giữ VX, 41 ngày cổ tức tích lũy sẽ được phân phối vào ngày bắt đầu khai thác VX. Sau đó, tỷ lệ cổ tức sẽ trở về 1% hàng ngày.
  Cho đến nay, nhóm cổ tức được chia sẻ đã tích lũy được khoảng 1.500 đô la để phân phối cho những người nắm giữ VX ngày đầu tiên: 43.035 VITE, 0,01642 BTC, 0,874 ETH, 202,44 USDT. Và tất nhiên, con số này vẫn đang tăng lên mỗi ngày.

  Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một số liên kết:
  Website sàn ViteX : https://x.vite.net/
  Đăng kí mã giới thiệu : https://forms.gle/Bps8oR3q1FyEZG2FA
  Tham gia cộng đồng ViteX Telegram : https://t.me/vitexexchange
  Official: https://www.vite.org/
  ViteX Official: https://vitex.net/
  Instagram: https://www.instagram.com/vite.labs/?hl=en
  Twitter: https://twitter.com/vitelabs
  Vite Forum: https://forum.vite.net
  Telegram:
  English: https://t.me/vite_en
  Chinese: https://t.me/vite_zh
  Russian: https://t.me/vite_russian
  Korean: https://t.me/vite_korean
  Japanese: https://t.me/vite_japanese
  Vietnamese: https://t.me/vite_vietnamese
  Thai: https://t.me/vite_thai
  Arabic: https://t.me/vite_arabic
  German: https://t.me/vite_german
  French: https://t.me/vite_french
  Turkish: https://t.me/vite_turkish
  Indonesian: https://t.me/vite_indonesian
  Spanish: https://t.me/vite_spanish
  Malaysian: https://t.me/vite_malaysian
  Filipino: https://t.me/vite_filipino
  Bengali: https://t.me/vite_bengali
  Sri Lankan: https://t.me/vite_sri_lankan
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply