Tăng 2 lần phần thưởng VX MM cho cặp giao dịch trên ViteX • Tăng 2 lần phần thưởng VX MM cho cặp giao dịch trên ViteX

  e0c60149-3aff-45ec-9ca4-cfdb93bb9b71-image.png

  Kính gửi người dùng ViteX:
  Trader sẽ nhận được 2 lần phần thưởng VX trong 1 tuần cho Làm giá (viết tắt: MM) cho các cặp giao dịch sau: EOS/BTC, GRIN/BTC, GRIN/ETH, ATOM/VITE, BSV/USDT. Chương trình bắt đầu vào 14:00 8/4 giờ Việt Nam và kết thúc vào 14:00 15/4.
  Vùng khai thác của các cặp giao dịch

  Lưu ý:
  Tỷ lệ phần thưởng VX từ mua so với bán là có giới hạn. Khi tỷ lệ đạt đến giới hạn, nếu một người tiếp tục đặt lệnh mua, phần thưởng VX sẽ KHÔNG tăng lên.
  Tỷ lệ phần thưởng VX từ bán so với mua cũng có giới hạn. Khi tỷ lệ đạt đến giới hạn, nếu một người tiếp tục đặt lệnh bán, phần thưởng VX sẽ KHÔNG tăng lên.
  Ví dụ: Nếu thị trường BTC chỉ có EOS/BTC và tất cả các order được đặt trong 24h, tongor 250 VX sẽ được tính vào phần thưởng MM. Cụ thể như sau:

  Cách tính phần thưởng khai thác như sau:
  Số Base của 1 người dùng trên 1 thị trường trong 1 ngày = tổng tất cả số Base của các order riêng biệt của thị trường đó. Ở đây có, Số Base (m) được tính từ 3 yếu đố: Thời gian order (T), số lượng order (A) và hiệu quả khai thác (y). Khi đó, M= m1+m2+m3+…+mm.
  Số lượng VX được khai thác = m/M*2.5%*VX mở khóa của ngày.

  07/04, 2020
  Đội ngũ ViteX

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply