Vite Labs: Kho video cho cộng đồng • Vite Labs: Kho video cho cộng đồng

  59981a9b-2035-4343-943d-567255379a1c-image.png

  1. Giới thiệu về khai thác trên ViteX: giao dịch, stake, referral, market-making.
   Youtube Video

  2. Video giới thiệu về dividends trong ViteX khi người dùng stake VX.
   Youtube Video

  3. Cách deposit/withdraw và chuyển giao các giao dịch trên ViteX.
   Youtube Video

  Post sẽ được cập nhật thường xuyên khi có video mới.
  Tham gia group Việt Nam tại htpps://t.me/vite_vietnamese


Log in to reply