Kế hoạch Phần thưởng cho Qũy Hệ sinh thái Vite • Kế hoạch Phần thưởng cho Qũy Hệ sinh thái Vite

  Để thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia của cả các đội ngũ và các nhà phát triển hiện có và tiềm năng trong cộng đồng Vite, cùng chúng tôi xây dựng hệ sinh thái Vite với chuỗi hoạt động phát triển Hệ sinh thái. Phần đầu tiên của chuỗi kế hoạch được thiết kế hỗ trợ các SBP bằng cách bỏ phiếu cho các SBP được chọn từ Hệ sinh thái quỹ Vite, tất cả phiếu thu được sẽ được tích lũy cho SBP.
  Kế hoạch chi tiết
  Mục tiêu

  Trao thưởng cho các cá nhân hoặc tổ chức (vận hành SBP), có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của hệ sinh thái Vite (và ViteX).
  Cách thức trao thưởng
  Các SBP được chọn sẽ nhận vote từ Vite Foundation và nhận phần thưởng tạo khối + phần thưởng tương ứng với số vote.
  Cách ứng tuyển
  Các ứng viên vui lòng điền các thông tin sau và email cho [email protected]
  Tên ứng viên và thông tin liên hệ
  Lý do ứng tuyển:Nhà phát triển Dapp, ex; Nhà vận hành ViteX (phải có hỗ trợ/niêm yết các tài sản cross-chain)
  Thông tin SBP
  Tài nguyên hỗ trợ: Chi tiết về Dapp, Ex; KYC của nhà vận hành; Thông tin về các tài sản niêm yết chuỗi chéo; Đường link tới các cặp giao dịch.
  Cơ chế trao thưởng
  Số lượng vote
  Xem xét các chức năng thiết yếu của SBP, incentive vote cho mỗi SBP sẽ bị giới hạn ở một số lượng nhất định.
  Ứng dụng phi tập trung Dapp
  Dapps được chia thành các ứng dụng phi lợi nhuận và các dự án thương mại. Do các ứng dụng phi lợi nhuận không thể tạo ra thu nhập, incentive cho các ứng dụng phi lợi nhuận sẽ cao hơn so với các ứng dụng thương mại.
  Explorer: Sẽ có số phiếu cố định cho mỗi kỳ bỏ phiếu; số lượng vote phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của các tính năng và chức năng khai thác; ứng dụng phải hỗ trợ tiếng Anh.
  Vite Wallet: Sẽ có số phiếu cố định cho mỗi kỳ bỏ phiếu; số phiếu phụ thuộc vào tính khả thi của các tính năng và chức năng khai thác; ứng dụng phải hỗ trợ tiếng Anh.
  Dapp dựa trên hợp đồng thông minh: Số phiếu thay đổi tùy theo hoàn cảnh; ứng dụng phải hỗ trợ tiếng Anh.
  Các dapp khác: Sẽ có số phiếu cố định cho mỗi kỳ bỏ phiếu; số phiếu thay đổi tùy theo hoàn cảnh; ứng dụng phải hỗ trợ tiếng Anh
  Foundation có quyền xem xét và điều chỉnh luật.
  ViteX Operator
  Phần thưởng cơ bản: 1 triệu vote sẽ được gửi cho các Operator đã hoàn thành KYC và tiếp tục vận hành gateway.
  Các phần thưởng thêm: Để xét duyệt Operator, hiện nay Vite Foundation sẽ đặt 100.000 vote cho mỗi một tài sản crosschain được niêm yết, tối đa 5 triệu vote. Một tài sản crosschain được áp dụng hợp lệ khi được niêm yết lên các website cryptocurrency lớn (ví dụ như CMC, CoinGecko).
  Niêm yết ít nhất 2 tài sản crosschain mới được apply vào phần thưởng thêm. (tùy theo khối lượng giao dịch hiện tại và độ sâu giao dịch)
  Các SBPs được hỗ trợ
  Vite Foundation đã chọn những người đóng góp sau đây để nhận được hỗ trợ stake ban đầu của chúng tôi, vote hỗ trợ sẽ bắt đầu áp dụng vào 03/04/2020. (Qũy stake có đơn vị “Vote”)

  1. ViteScan.io (Phát triển Dapp/Block Explorer)
   Qũy stake: 2 Million
   Block explorer: https://vitescan.io/
  2. Vgate (ViteX Operator)
   Qũy stake: 3 triệu
   Xem hồ sơ: https://vitex.net/operatorDetail/vite_13086aa0dae5bad9deaec141885f91487d1559052a76b7cb3c
  3. Bi23 (ViteX Operator)
   Qũy stake: 1 triệu
   Xem hồ sơ: https://vitex.net/operatorDetail/vite_72ae6f9185c7de077106fbe6dd3ee31465882146d70732dc19
  4. XS_Fund (ViteX Operator)
   Qũy stake: 1 triệu
   Xem hồ sơ: https://vitex.net/operatorDetail/vite_79d7b54aa59c7210ccab1035f690573b069ebcab25dd5510e8
   Miễn trừ trách nhiệm
   Vite Foundation sẽ điều chỉnh và giới hạn theo các phương pháp và số lượng phiếu bầu phù hợp để đảm bảo rằng Quỹ không bị thao túng trong bảng xếp hạng SBP.
   Hành động này nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Vite, chúng tôi không có ý định làm tổn hại đến quyền và lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào, Vite Foundation sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khả năng đó (ví dụ: thay đổi thứ hạng của SBPs ).
   Vite Foundation có quyền điều chỉnh các quy tắc cuối cùng, vui lòng liên hệ với đại diện Vite Foundation tại [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs


Log in to reply