Hướng dẫn sử dụng VITE trong Ledger Nano Hardware Wallet • Hướng dẫn sử dụng VITE trong Ledger Nano Hardware Wallet

  0b423ca1-3627-46d5-9c5d-a77e5a1bfc0d-image.png

  Để quản lý Vite coin (VITE) trong ví Vite web và sử dụng sàn giao dịch phi tập trung ViteX,, vui lòng cài đặt ứng dụng Vite trên thiết bị Ledger. Ứng dụng Vite được phát triển và hỗ trợ bởi Vite Labs.
  Bước 1: Trước khi bắt đầu

  • Bạn đã cài đặt thiết bị Ledger Nano S;

  • Cài đặt firmware mới nhất;

  • Ledger Live đã sẵn sàng sử dụng.

  Bước 2: Cài đặt Vite app

  • Mở Manager trên thiết bị Ledger Live;

  • Kết nối và mở khóa thiết bị Ledger của bạn;

  • Cho phép thiết bị Manager trong thiết bị nếu cần thiết;

  • Tìm kiếm Vite app trong catalog;

  • Click vào phím Cài đặt của ứng dụng;

  • Một cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện;

  • Thiết bị của bạn sẽ hiển thị “Đang tiến hành”;

  • Hoàn thành cài đặt ứng dụng được xác nhận.
   Bước 3: Sử dụng Thiết bị Ledger để kết nối với Vite Web Wallet.

  • Mở ví Vite web trong trình duyệt https://x.vite.net. Chọn “Ledger Device” ở topbar.

  • Kết nối thiết bị Ledger của bạn với máy tính. Điền mã PIN để mở khóa thiết bị Ledger. Sau dó chọn Vite app trên thiết bị Ledger.

  • Chọn “Open application” để mở ứng dụng trên Ledger.

  • Lúc này, trên màn hình hiển thị “Use wallet to view accounts” — Sử dụng ví để kiểm tra các tài khoản. Click vào “Connect to Ledger” trên Ví web để trên trình duyệt để kết nối.

  • Chọn “Use USB” sử dụng USB trong trang tiếp theo. Bây giờ bạn sẽ có địa chỉ hiển thị trên ví web. Chọn một trong số đó và tiếp tục, chọn “Confirm”.

  • Để đảm bảo bảo mật, chọn “Verify Address” trên ví web và xác nhận địa chỉ trong Ledger để hai địa chỉ trên ví web và thiết bị khớp nhau. Chọn phím bên phải trên thiết bị để xác nhận địa chỉ.

  Bước 4: Gửi VITE coin thông qua thiết bị Ledger.

  • Click vào “On-chain Send” để chọn tài sản mà bạn muốn gửi trong ví web. Sau đó bạn hình sẽ hiện lên pop up “Send Funds”.
  • Điền thông tin giao dịch gồm địa chỉ gửi, số lượng, comment (không bắt buộc). Sau đó click “Send Funds” để gửi đi.

  Bạn sẽ nhìn thấy pop uo để xác nhận giao dịch trong Ledger. Bấm xác nhận.

  Kiểm tra thông tin trên màn hình khớp với thông tin trong blockchain.

  • Khi bạn đã xem trước giao dịch, nhấn nút bên phải để ký (xác nhận) giao dịch. Bạn cũng có thể từ chối giao dịch bằng cách nhấn nút bên trái. Sau khi bạn xác nhận giao dịch, giao dịch sẽ được gửi trở lại ví web trong trình duyệt của bạn và sau đó được phát trên blockchain.
  • Một cửa sổ pop up sẽ xuất hiện trên màn hình. Chuyển khoản của bạn hiện đã được xác nhận và hoàn tất.

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs


Log in to reply