Vite — Báo cáo dự án giai đoạn 1–15/03/2020 • Vite — Báo cáo dự án giai đoạn 1–15/03/2020

  d2e7dc7d-7097-46a8-b1e6-12ff22922f29-image.png

  Thành tựu
  Vào 04/03, Harmony coin (ONE) đã được niêm yết lên ViteX, cho phép khai thác VX qua giao dịch và market-making vào ngày 05/03. Để khuyến khích tăng khối lượng giao dịch, ViteX đã phối hợp cùng Harmony tổ chức cuộc thi giao dịch, tổng số lượng phần thưởng là 450.000 ONE.

  Vào ngày 06/03, số lượng VX phát hành hàng ngày đã đạt tới điểm cao nhất 50000 VX. Số lượng phân phối hàng sẽ giảm đi theo ngày sau ngày 06/03. Cho tới bây giờ, 44 BTC đã được chia cho cộng đồng dưới dạng dividends, hiện tại vẫn còn 38 BTC vẫn đang ở trong dividends.
  ViteX đã mở nạp và rút BCH vào ViteX vào ngày 10.03. ViteX bật khai thác VX bằng giao dịch và market-making.

  Vào 12/03, ViteX cho phép khai thác VX bằng market-making với cặp FRM/BTC.
  Phát triển hệ thống
  Ứng dụng ví: Ứng dụng V3.5.0 đã được ra mắt, hỗ trợ 100 địa chỉ ví Vite và ETH. Ví V3.6.0 đang được phát triển. Phiên bản điện thoại mới cho sàn giao dịch phi tập trung sẽ được ra mắt trong phiên bản mới này.
  Sàn giao dịch ViteX: niêm yết BCH và BSV; cập nhật API.
  Ví Hardware: tương t
  App Wallet: Vite Wallet V3.5.0 has been released. Both VITE and ETH support 100 addresses. Wallet V3.6.0 is currently under development. A new mobile version DEX will be released in the next version.
  ViteX exchange: BCH and BSV listing; API upgraded.
  Hardware Wallet: bắt đầu phát triển giao diện người dùng của thiết bị đầu cuối web.
  Hoạt động cộng đồng
  Vào 2/3 Vite đã tham gia AMA tại Telegram của Ferrum. COO Richard đã trả lời nhiều cầu hỏi từ cộng đồng Ferrum.
  Vào 11/3 Vite và Harmony đã cùng tổ chức AMA, Richard đại diện Vite Labs và Nikolaso đại diện Harmony đã trả lời nhiều câu hỏi từ cộng đồng.

  Các hoạt động
  Vào ngày 10 tháng 3, The Blockchain Debate podcast, dẫn dắt bởi Vite COO Richard, đã phỏng vấn hai khách mờinổi tiếng: Matthew Graham của Sino Global Capital và Avichal Garg của Electric Capital. Chủ đề của phiên thảo luận “Motion: Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới blockchain đổi mới?”. Sau khi người hâm mộ bỏ phiếu, Matthew Graham (Đồng ý với chủ đề -Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới blockchain) đã giành chiến thắng. Các bạn có thể theo dõi phiên thảo luận tại đây:http://blockdebate.buzzsprout.com/767033/2965735-5-motion-china-will-lead-the-world-in-blockchain-innovation-matthew-graham-vs-avichal-garg
  Để nghe những bài podcast khác, mời truy cập: https://blockdebate.buzzsprout.com/

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs


Log in to reply