Nền tảng Quyên góp Vite Plus: nguyên mẫu góp phần chống lại COVID-19 • Nền tảng Quyên góp Vite Plus: nguyên mẫu góp phần chống lại COVID-19

  b0fb1de0-2f24-4891-927d-2d9dc8c9f74f-image.png

  Nhiều cá nhân và tổ chức đã quyên góp tiền và các nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát đang diễn ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên, công chúng gần như không thể nhìn thấy lịch sử của các khoản đóng góp đó, và trong trường hợp là sản phẩm, thì chưa rõ đường đi, và nơi đến của các sản phẩm này. Trong vài tuần qua, Vite Labs đã tạo ra một công cụ để thực hiện bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này.
  Vấn đề
  Không có dữ liệu tổng hợp, xác minh và giả mạo cho cả các quỹ và sản phẩm được quyên góp
  Không có khả năng hiển thị thời gian thực về vị trí của các sản phẩm được tặng trong quá trình vận chuyển
  Giải quyết
  Cho phép các nhà tài trợ tải lên dữ liệu cho các quỹ và sản phẩm họ quyên góp, chẳng hạn như thực thể mục tiêu (ví dụ: tổ chức Hội Chữ thập đỏ địa phương), số tiền được tặng (hoặc số lượng sản phẩm), địa chỉ mục tiêu (chỉ sản phẩm), hình ảnh và mô tả về các mặt hàng được tặng ( chỉ sản phẩm), vân vân.
  Khi người dùng tải lên dữ liệu sản phẩm được tặng, lập trình xác minh với các công ty hậu cần đối tác về chi tiết của các mặt hàng đó. Thu thập dữ liệu vị trí thời gian thực của các lô hàng quyên góp từ các công ty hậu cần.
  Khi người dùng tải lên dữ liệu quỹ được quyên góp, cho phép các đối tác ngân hàng kiểm toán dữ liệu đó.
  Lưu trữ tất cả dữ liệu trên một blockchain hỗ trợ Vite Plus (chuỗi Consortium).
  Tình trạng phát triển
  Nguyên mẫu của nền tảng đóng góp Vite Plus cho phép người dùng tải lên dữ liệu quyên góp và lưu trữ nó trong một blockchain chống giả mạo. Trang web tại https://donation.viteplus.net/. Lưu ý rằng, vì công cụ này dành cho người dùng Trung Quốc, chỉ có tiếng Trung Quốc và người dùng phải có số điện thoại di động Trung Quốc để tải lên dữ liệu.
  Bước tiếp theo sẽ là hợp tác với các công ty hậu cần và ngân hàng để cung cấp khả năng xác minh dữ liệu quyên góp trước khi đưa vào blockchain.

  Kết luận
  Chúng tôi mong được thảo luận với các đối tác kinh doanh và chính phủ tiềm năng trong việc tận dụng Nền tảng quyên góp Vite Plus. Chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng các tính năng độc đáo của blockchain trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply