Vite Labs niêm yết FRM lên ViteX • Vite Labs niêm yết FRM lên ViteX

  f4f266b3-cb10-4e76-82ab-f0063b5fc28a-image.png

  Ferrum Network Token (FRM) sẽ được Vite Labs niêm yết lên ViteX!
  Nạp và rút FRM bắt đầu lúc 14 UTC+7, 26/02/2020.
  Giao dịch FRM/BTC bắt đầu lúc 14 UTC+7, 26/02/2020.
  Bài viết về mối quan hệ hợp tác của Vite Labs và Ferrum tại đây:
  Quan hệ đối tác: Vite Labs và Ferrum Network

  Giới thiệu về Ferrum Network
  Ferrum Network được xây dựng để giải quyết hai vấn đề cơ bản cản trở việc áp dụng tiền mã hóa: tốc độ giao dịch chậm và thiếu khả năng tương tác giữa các mạng lưới. Nó tận dụng các giá trị của các chuỗi khối hiện có và kết nối chúng với lớp giao dịch tốc độ cao cho phép giao dịch ngang hàng của bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Tập trung vào việc mua lại người dùng và chấp nhận toàn cầu bằng laser, Ferrum Network đã xây dựng một dòng ứng dụng tài chính tích hợp theo chiều dọc trên mạng, cho phép người dùng mua, trao đổi, giao dịch và lưu trữ bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào mà không rủi to từ bên thứ ba.
  Các đường dẫn:
  Trang web:https://ferrum.network
  Telegram:https://telegram.me/ferrum_network
  GitHub: https://github.com/ferrumnet/fenova
  Explorer:https://etherscan.io/token/0xe5caef4af8780e59df925470b050fb23c43ca68c
  Twitter: https://twitter.com/FerrumNetwork
  Reddit: https://www.reddit.com/r/FerrumNetwork/
  Tuyên bố
  Phần giới thiệu này được lấy từ các tài liệu chính thức như cáo bạch được phát hành bởi đội ngũ chính thức của dự án, để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về đồng coin và dự án tương ứng. Nội dung của bài viết này được lấy thông qua các kênh hợp pháp và chúng tôi trích dẫn các thông tin đáng tin cậy, chính xác và đầy đủ nhất có thể. Nhưng chúng tôi không đảm bảo đầy đủ tính chính xác và đầy đủ của thông tin được mô tả trong các tài liệu kể trên. Nội dung của bài viết này không thể được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định nghiên cứu đầu tư, cũng không thể được sử dụng làm bằng chứng hoặc bằng chứng về trách nhiệm hoặc tính hợp pháp, cho dù là tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý.
  Vite Labs không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc lời khuyên nào về kỹ thuật giao dịch, mô hình, thuật toán hoặc bất kỳ kế hoạch nào khác và không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm nào cho người đọc dưới bất kỳ hình thức nào. Trang web và Dịch vụ được cung cấp nghiêm ngặt trên cơ sở, trong đó là cơ sở thì — vì, không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, được cung cấp mà không có bất kỳ đại diện nào về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Nội dung của bài viết này sẽ không được sử dụng làm cơ sở hoặc bằng chứng về đạo đức, trách nhiệm và pháp luật, cho dù được thể hiện hay ngụ ý.

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply