Một số loại Stake VITE và lợi ích của người dùng • Một số loại Stake VITE và lợi ích của người dùng

  624c2896-8e35-4f5a-b0dd-3f3484088b47-image.png

  Hiện tại, người dùng có nhiều lợi ích khi người dùng stake VITE coin: tăng tốc giao dịch, nhận phần thưởng node, bầu chọn cho supernode (SBP) và khai thác VX.
  Nhận quota: Tăng tốc giao dịch
  Trong mạng Vite, khi người dùng thực hiện giao dịch, bao gồm gửi coin/token, triển khai hợp đồng, thức hiện hợp đồng, phát hành token mới, đăng ký vận hành SBP, trích xuất phần thưởng khối, bỏ phiếu, v.v. cần phải được tiêu thụ quota. Trong Vite chain, người dùng sẽ nhận được quota khi stake VITE, mục đích tăng tốc giao dịch.
  Chi tiết về quota: https://vite.wiki/tutorial/rule/quota.html
  Cách để stake nhận quota: https://forum.vite.net/topic/2339/how-do-i-stake-vite-to-get-quota
  Vận hành node (Fullnode và SBP)
  Node Vite được chia làm 2 loại: full node và SBP (supernode). Hiện tại, tất cả các node lưu trữ trên một sổ cái và được đồng thuận bởi toàn bộ mạng lưới. Để khuyến khích người dùng tham gia vào mạng Vite, Vite đã có chương trình khuyến khích nhưu sau: stake 1 triệu VITE và vận hành một SBP. Hiện tại ROI khoảng 16%. Nếu mức stake cho SBP quá lớn, thì người dùng có thể lựa chọn stake 10.000 VITE và vận hành fullnode, cũng có thể nhận được phần thưởng hàng ngày.
  Để vận hành fullnode: https://vite.wiki/tutorial/node/install.html#install-from-binary
  Để vận hành SBP: https://vite.wiki/tutorial/node/sbp.html#sbp-configuration
  Vote cho SBP và nhận lãi suất
  Quản lý Vite on-chain sẽ có tính toán phần thưởng cho người dùng qua lượng VITE mà người bầu chọn cho SBP có. SBP nhận phần thưởng là VITE từ việc tạo block. Hiện tại có một số SBP chia sẻ phần thưởng đó cho người dùng bầu chọn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về phần thưởng mà các SBP chia sẻ cho người bầu chọn thông qua website của các supernode. V
  Cách để vote cho SBP: https://forum.vite.net/topic/2341/how-do-i-vote-for-a-supernode
  Khai thác VX: Stake VITE trên ViteX và nhận VX
  Người dùng có thể stake VITE, để cung cấp quota cho sàn giao dịch ViteX. Bù lại, họ sẽ nhận được phần thưởng là VX. Hiện tại, lượng phân phối VX hàng ngày cho stake là 6500 VX ~ 2700 USD chia đều cho tổng số lượng VITE được stake.
  Để tăng lợi nhuận cho người dùng, VITE cũng có cơ chế giảm phát hay còn gọi là burn. VITE thu được từ các hoạt động sau sẽ bị burn: VITE nhận từ việc tạo token/tài sản mới trên Vite chian; VITE từ việc mở cặp giao dịch, VITE từ phí giao dịch trên thị trường VITE. Hiện tại, lượng coin burn hàng ngày khoảng 70.000 VITE. Nhìn chung, số lượng VITE burn là khoảng 30 triệu VITE một năm, chắc chắn ổn định hóa tổng cung của VITE trên thị trường.
  Dữ liệu ghi nhận vào ngày 09–02–2020. Thông tin thực có thể tham khảo tại: https://vitex.net

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply