Thông báo: Khóa 200 Triệu VITE trong Smart Contract; Dự báo tổng lưu hành trong 2 năm tới • Thông báo: Khóa 200 Triệu VITE trong Smart Contract; Dự báo tổng lưu hành trong 2 năm tới

  ef32abed-5392-4c99-9341-0e64b18863e2-image.png

  Theo thỏa thuận tại buổi giai đoạn kêu gọi vốn của chúng tôi, 20% tổng nguồn cung VITE (200 triệu VITE) sẽ được phân bổ cho đội ngũ Vite Labs. Số coin này đã bị khóa trong 2 năm qua, và dự kiến lần phát hành cho team sẽ bắt đầu vòng đầu tiên vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.

  Hôm nay, Vite Labs đã chuyển số coin nay thành một hợp đồng thông minh để khóa chúng đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Vào thời điểm đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 1,5 triệu VITE (~ 0,15% tổng cung) sẽ được phát hành mỗi tháng. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, số coin còn lại sẽ được mở khóa.
  Bằng cách khóa gần như tất cả số coin của đội ngũ cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, chúng tôi đang kéo dài việc phân phối cho đội ngũ trong khoảng 18 tháng.

  Bạn có thể kiểm tra địa chỉ smart contract tại đây:
  Địa chỉ Smart contract: https://explorer.vite.net/account/vite_8588d741af13504d79154312f9f4838789aa06d3d0e1b4bea1
  Contract code: https://github.com/vitelabs/Vite-Contract
  Thay đổi trong tổng lưu hành VITE
  Để hiểu rõ hơn về nguồn cung lưu hành của VITE (viết tắt là cung lưu hành) ngoài việc giải thích lịch phát hành coin cho team như trên, chúng tôi đã chuẩn bị biểu đồ dưới đây minh họa dữ liệu lịch sử và dự báo nguồn cung của VITE hai năm sau.
  Trong năm tháng đầu tiên kể từ khi Vite ra mắt, tổng ccung lưu hành tăng là từ việc mở khóa cho các nhà đầu tư private sale (đạt đỉnh ~ 40% tổng cung). Sau thời điểm đó, VITE phát hành trên sáu nhóm tăng dần cung lưu hành (Airdrops, marketing, phần thưởng SBP, đội ngũ, quỹ hệ sinh thái, cố vấn).
  c9ff093c-aa3b-410a-bdbe-f7e219415031-image.png
  Dự kiến ​​ra hai năm sau
  Số lưu hành của VITE sẽ tăng từ 50,55% tại thời điểm hiện tại lên 62,45%, tăng 11,90% . Điều này là do việc phát hành dần dần trên sáu khía cạnh như minh họa.
  Trong sáu nhóm này, phần thưởng SBP chính là nhân tố chính góp phần vào việc tăng lưu thông, từ 0.32% tới 6.17% vào 12–2021, đạt mức tăng 5.85%.
  Chúng tôi hy vọng rằng quyết định của Vite về việc khóa số coin của đội ngũ phát triển đã đảm bảo cam kết của chúng tôi với thành công của dự án trong thời gian dài. Chúng tôi hy vọng rằng các dự báo phát hành coin trong tương lai được công bố hôm nay cũng mang lại sự minh bạch tới cộng đồng. Nếu có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng hỏi trong các kênh cộng đồng của chúng tôi như được liệt kê dưới đây.
  Xin cảm ơn!

  Official: https://www.vite.org/
  ViteX Official: https://vitex.net/
  Instagram: https://www.instagram.com/vite.labs/?hl=en
  Twitter: https://twitter.com/vitelabs


Log in to reply