Cách nạp tài sản (deposit) và rút (withdraw) tài sản trên sàn ViteX • Cách nạp tài sản (deposit) và rút (withdraw) tài sản trên sàn ViteX

  0ce83881-0c8a-4667-890e-8f53faa79424-image.png

  Bước 1: Nạp tài sản từ một sàn ngoài về ví Vite.
  Mở tab đầu tiên khi mở ví, sẽ có Gateway — là những mục có tên token-000 (tương tự nếu bạn muốn nạp bất kì loại ETH hay ERC20 token nào khác thì click vào dấu + ) => sẽ có 1 địa chỉ ví để bạn có thể gửi tài sản từ bên ngoài vào ví.
  Lưu ý là vì giao dịch này thông qua cổng kết nối Vite, nhưng vẫn liên kết với các mạng khác nên vẫn cần phí giao dịch.
  c93a5483-114b-401d-9d30-7fee8c3df417-image.png
  Bước 2: Nạp tài sản lên sàn ViteX và giao dịch
  Sau khi đã có tài sản trong ví (ví dụ ETH, BTC, USDT hay bất kì token nào đã được niêm yết trên sàn ViteX) thì bạn có thể giao dịch ngay tại ví.
  Mở sang tab số 3 — tab sàn ViteX.
  Click vào cặp giao dịch mà bạn muốn trade -> sẽ hiện ra giao diện mới của sàn
  Click vào tab đầu tiên để nạp tiền vào sàn. Chọn vào loại tài sản và click DEPOSIT để nạp vào ví. Sau này nếu muốn withdraw thì bạn click vào loại tài sản và WITHDRAW về ví, nếu muốn withdraw ra sàn ngoài thì, sau khi rút về ví, bạn lại chọn GATEWAY, chính là “LOAIJTOKEN”-000 rồi transfer cross-chain để rút ra ví ngoài nha!
  Quay lại trade, sau khi deposit thì có thể giao dịch rồi ạ!
  904faa7a-7f25-4c09-8df6-665450b9ffc7-image.png
  Join Vite Việt Nam tại đây https://t.me/vite_vietnamese nhé!


Log in to reply