Công bố API ViteX và Hướng dẫn sử dụng • Công bố API ViteX và Hướng dẫn sử dụng

  8fe220e0-d5da-4d38-9656-5204c57f9c36-image.png

  Để đáp ứng nhu cầu giao dịch một cách chuyên nghiệp, ViteX đang phát hành API chính thức để cung cấp quyền truy cập vào thị trường và dịch vụ giao dịch thời gian thực cho các nhóm, dự án và cá nhân giao dịch định lượng với các yêu cầu tương tự.

  API chính thức đã được nâng cấp với độ an toàn cao hơn, nhanh hơn và ổn định hơn so với phiên bản trước. Người dùng có thể tự đăng ký thông qua sàn giao dịch phi tập trung web ViteX và làm theo các hướng dẫn để nhận khóa riêng API.

  API mới tương thích với phiên bản API trước, tuy nhiên, phiên bản trước sẽ ngưng hoạt động vào ngày 15 tháng 5. Tất cả người dùng API phiên bản cũ, vui lòng tích hợp API mới càng sớm càng tốt.

  Lưu ý:
  Để bảo đảm tài sản và quá trình giao dịch của bạn tiến hành thuận lợi, vui lòng chỉ sử dụng ứng dụng khách API (API client) đáng tin cậy vì ứng dụng khách giao dịch do bên thứ ba cung cấp có thể sẽ có rủi ro tiềm ẩn. Vui lòng XÓA API nếu Mã Bí mật liên quan nếu bị lộ hoặc bị quên, đồng thời đăng ký lại API mới.

  Cách ứng tuyển

  Sau khi hoàn thành các bước sau, hãy xem Tài liệu API để có nhiều thông tin khác.
  Bước 1

  Đăng nhập vào tài khoản sàn giao dịch web và đi đến trang sàn ViteX; trong mục Thêm nhiều “More” , nhấp chuột chọn API.
  eadc3612-f05d-44e0-95e4-9c450ded71b0-image.png

  Bước 2: Tạo API

  Bạn sẽ không thể tạo API nếu số dư VITE của bạn dưới 1000.
  Một bộ API và Mã Bí mật API chỉ phép cho một địa chỉ tại bất kỳ thời điểm nào.
  Để tránh mất tài sản, KHÔNG tiết lộ Khóa truy cập và bí mật của bạn.

  Gói API mặc định được đặt với gói cơ sở miễn phí với 10 giao dịch mỗi phút, bạn có thể nâng cấp lên các gói có kích hoạt cao hơn bất cứ lúc nào.
  43e62bf1-45cf-4ef2-b629-93f3acd75c93-image.png
  Bước 3
  Khóa và Mã bí mật của bạn sẽ hiển thị trên màn hình khi hoàn thành tạo API.
  Khóa bí mật sẽ chỉ được hiển thị một lần và không thể lấy lại được nếu bị mất, vui lòng lưu trữ cẩn thận.

  b6036f8d-4bdf-4992-8ee9-011961a36748-image.png
  Bước 4

  Ủy quyền cho các cặp giao dịch mong muốn.
  Bạn có thể thêm hoặc hủy các ủy quyền cặp giao dịch bất cứ lúc nào.
  9aac9a9c-206d-4892-934a-e0478dc4d0de-image.png

  Bước 5
  Các lựa chọn hiện cóStake để ủy quyền hạn ngạch quota.
  Stake VITE cho quota có thể rút được sau 3 ngày khóa.
  c0499912-c4ad-460a-be83-14e04df54009-image.png

  Bước 6
  Nâng cấp lên các gói mong muốn dựa trên nhu cầu giao dịch của bạn.
  8774d787-7ca6-4aad-b7c5-826a5afbafaa-image.png
  Các lựa chọn hiện có
  f77e430f-0531-4fca-85e9-6b4a08674080-image.png

  Lưu ý
  Vui lòng Xóa API nếu Mã Bí mật liên quan bị lộ hoặc bị quên.
  API sẽ không còn có thể truy cập được sau khi xóa. Gói hiện tại sẽ được giữ lại và kích hoạt lại khi tạo Khóa API mới.
  60d4d542-bce3-4798-8ec6-e7a2785617bd-image.png

  Vui lòng tham khảo API Documentation để được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có đề xuất, phản hồi hoặc yêu cầu khác với API.


  Trang web Vite: https://www.vite.org/

  Trang web ViteX: https://vitex.net/

  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese

  Telegram:

  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese

  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en

  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply