Vite guide: Cách stake VX để nhận dividends • Vite guide: Cách stake VX để nhận dividends

  bf7a70d3-04f6-40d6-b3e0-04ed87c27206-image.png

  VX holder sẽ nhận được dividends thông qua việc stake VX. Dividends là số lượng thu được từ phí giao dịch cơ bản của người dùng trên ViteX, có thể kiểm tra tại vitex.net. Hàng ngày, 1% dividends được chia về cho những người stake VX.

  Người dùng có thể stake VX thông qua ViteWallet app (app.vite.net) hoặc website sàn giao dịch ViteX (x.vite.net). Phần hướng dẫn stake và thể lệ phần thưởng như sau:

  1. Stake ít nhất là 10 VX để nhận được dividends.
  2. Người tham gia sẽ nhận được dividends từ phần phân phát ngay lập tức, sau khi bắt đầu stake VX.
  3. Khi dừng việc stake, coin sẽ được gửi về ví sau 7 ngày đợi, trong thời gian đợi, sẽ không có phần thưởng dividends cho người dùng.

  Người dùng có thể bật “automatic staking” — tự động stake VX. Số lượng VX có được bằng khai thác sẽ được tự động stake khi người dùng bật automatic staking, VX có được bằng việc mua sẽ không được tự động stake.
  Hướng dẫn stake
  Bạn cần có VX trong Số dư Sàn để có thể tiếp tục các bước khác.

  Các bước stake VX trên ViteWallet như sau:
  dbebe6a6-b511-492f-a87a-e45e23243082-image.png

  Stake từ Sàn giao dịch ViteX

  1. Đăng nhập tài khoản
  2. Vào mục trading, nhấp chuột vào Dividends và nhấp vào Stake

  691d993b-3139-463c-9c02-f605937d0510-image.png
  3. Điền số lượng mà bạn muốn stake và confirm
  bb82a502-5622-470e-a301-5891d0b8827b-image.png
  4. Kiểm tra số lượng hiện tại của dividens pool và số phần thưởng
  2ca351f3-5f36-4c39-ac53-2943366ec58e-image.png
  5. Mở khóa token sẽ mất 7 ngày.
  dadb9f82-e5f4-444f-aa65-12b585e0924e-image.png
  —--

  Trang web Vite: https://www.vite.org/

  Trang web ViteX: https://vitex.net/

  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese

  Telegram:

  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese

  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en

  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply