Stoch rsi là gì? Có quan trọng với việc giao dịch hay không? • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, còn được gọi là Stoch rsi là một chỉ báo giao dịch phổ biến hữu ích để dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Nó cũng tập trung vào động lượng giá và có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán, chỉ số, tiền tệ và nhiều tài sản đầu tư khác.
  Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đo lường động lượng của các chuyển động giá. Ý tưởng đằng sau chỉ báo ngẫu nhiên là động lượng của giá một công cụ thường sẽ thay đổi trước khi chuyển động giá của công cụ đó thực sự thay đổi hướng.
  Chỉ báo Stoch rsi là gì có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm và những người học phân tích kỹ thuật ở sàn forex uy tín. Với sự trợ giúp của các công cụ khác như đường trung bình động, đường xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự, bộ dao động ngẫu nhiên có thể giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch và xác định các điểm vào và ra có lợi nhuận.
  Chỉ báo Stoch rsi hoạt động như thế nào?
  Chỉ báo hoạt động bằng cách tập trung vào vị trí của giá đóng cửa của một công cụ liên quan đến phạm vi của giá trong một số khoảng thời gian. Thông thường, 14 giai đoạn trước được sử dụng.
  Chỉ báo Stoch rsi là một chỉ báo có thể được áp dụng cho bất kỳ dạng biểu đồ nào. Stoch rsi dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo cho biết mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian đã định trước.
  Khi chỉ báo ngẫu nhiên được áp dụng, một đường màu trắng sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ. Đường màu trắng này là đường% K. Cũng sẽ có một đường màu đỏ trên biểu đồ, đó là đường trung bình động ba kỳ của% K. Đây được gọi là% D.
  Khi chỉ báo ngẫu nhiên ở mức cao, điều đó có nghĩa là giá của công cụ đã đóng cửa gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ báo này ở mức thấp, nó báo hiệu giá đóng cửa gần đáy của phạm vi 14 kỳ.
  Quy tắc chung cho chỉ báo ngẫu nhiên là trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ đóng cửa gần mức thấp. Nếu giá đóng cửa rớt khỏi mức cao hoặc thấp, điều đó báo hiệu rằng động lượng đang chậm lại.
  Chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định các chỉ số mua quá mức và bán quá mức. Nó cũng có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Có rất nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với chỉ báo.
  Chỉ báo này hiệu quả nhất trong các phạm vi giao dịch rộng hoặc các xu hướng di chuyển chậm.
  Cách đọc chỉ báo ngẫu nhiên
  Chỉ báo ngẫu nhiên được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.
  Chỉ số trên 80 cho thấy rằng công cụ đang giao dịch gần đỉnh của phạm vi cao-thấp của nó. Việc đọc dưới 20 báo hiệu rằng công cụ đang giao dịch gần đáy của phạm vi cao-thấp.
  Các giá trị trên 50 cho thấy Stoch rsi đang giao dịch trong phần trên của phạm vi giao dịch. Các số đọc dưới 50 báo hiệu rằng công cụ đang giao dịch ở phần thấp hơn của phạm vi giao dịch.
  Khi các đường ngẫu nhiên trên 80, chỉ báo cho thấy rằng công cụ đang bị mua quá mức. Khi các đường ngẫu nhiên dưới 20, nó báo hiệu rằng công cụ đang bị bán quá mức.
  Các mức quá mua và quá bán rất hữu ích để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng.
  Nếu chỉ báo giảm từ trên 80 xuống dưới 50, điều đó cho thấy giá đang di chuyển thấp hơn. Nếu chỉ báo di chuyển từ dưới 20 lên trên 50, nó báo hiệu giá đang tăng cao hơn.
  Tóm lại, chỉ báo Stoch rsi là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích có thể được sử dụng để xác định các công cụ quá mua và quá bán. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, chỉ báo ngẫu nhiên có thể giúp nhà giao dịch xác định các điểm đảo ngược xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.


Log in to reply