Cách convert token ERC20 ngay tại ví VITE! • Cách convert token ERC20 ngay tại ví VITE!

  07b0fb05-1ac4-4fbf-b9ee-e4fa2112d890-image.png

  Chúng tôi rất vui mừng thông báo chức năng chuyển token VITE ERC20 sang ví VITE 1.3.0 đã được hoàn thiện đi vào sử dụng. Với chức năng này, token có thể trực tiếp swap tại ví Vite với tỷ lệ 1:1 một cách an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. Trước kia, người dùng swap token theo các bước ở tại bài này.
  df1913d2-52b7-40cd-b40b-2d0885d76f3e-image.png
  Các bước để swap token:

  1. Đăng nhập ví tại https://wallet.vite.net và click vào mục Conversion ở danh mục bên trái.

  2.Chuyển token ERC20 vào ví MEW mặc định sẵn có

  1. Trích một phần nhỏ ETH dùng như phí gas khi chuyển đổi token.

  2. Click vào phím Convert.

  3. Xác nhận địa chỉ nhận token, số lượng token và chỉnh gas (mining fee, gas - theo như thanh kéo trên hình) và click vào “Confirm Conversion”

  4. Điền địa chỉ ví và Xác nhận.
   6139dcab-1f1e-4fb9-91ca-d37b3960074b-image.png
   Mỗi một lần swap token sẽ có 2 lịch sử, một lịch sử về việc thành công phá hủy token VITE ERC20 và 1 giao dịch báo thành công chuyển token VITE vào ví Vite.

  Lịch sử về việc phá hủy thành công VITE ERC20 được ghi nhận tại mục “Conversion History”, được liên kết với etherscan.io khi kết nối.
  0e5e8ffc-ae3f-486e-8349-f120a2933756-image.png
  2. Lượng VITE tương đương sẽ được gửi vào ví Vite, có thể kiểm tra tại Transactions.
  93adbf04-8694-4f56-9ee4-c579037cd9ed-image.png
  Chú ý:

  Hiện tại việc swap token ngay tại ví chỉ sử dụng được ở ví web, ví iOS/ Android sẽ được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

  Thường thì phí mining fee mặc định là khá hợp lí, tuy nhiên các bạn có thể tùy ý lựa chọn gas theo ý mình.

  Khẳng định:

  Vui lòng gửi password và mnemonic phrase cẩn thận. Vite Labs sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất password hay mnemonics.


Log in to reply