Chương trình giáo dục của Exness với trader - Ai giao dịch ngoại hối? • Những người tham gia chương trình giáo dục của Exness với trader chủ yếu là các ngân hàng thương mại thực hiện các đơn đặt hàng từ các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức đầu tư, bảo hiểm và quỹ hưu trí, các nhà đầu tư tự bảo hiểm và các nhà đầu tư tư nhân.
  Các ngân hàng thương mại cũng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh vì lợi ích của mình và bằng chi phí của mình. Doanh thu hàng ngày của các ngân hàng lớn nhất thường vượt quá vài tỷ đô la Mỹ và nhiều ngân hàng kiếm lợi nhuận chính bằng các hoạt động đầu cơ bằng tiền tệ.
  Các công ty môi giới cũng đang đóng một vai trò quan trọng như nhà thầu giữa một số lượng lớn các ngân hàng, quỹ, nhà môi giới, trung tâm giao dịch,...
  Các ngân hàng thương mại và nhà môi giới không chỉ thực hiện các hoạt động trao đổi tiền tệ theo giá do những người chơi tích cực khác đặt ra, mà còn đưa ra giá của riêng họ, ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình thành giá và đời sống thị trường. Đó là lý do tại sao họ được gọi là nhà tạo lập thị trường.
  Về chương trình giáo dục của Exness
  Ngược lại với những điều trên, người chơi thụ động không thể đặt giá của riêng họ và thực hiện giao dịch theo giá do người chơi thị trường chủ động đưa ra. Các nhà tham gia thị trường thụ động thường theo đuổi các mục tiêu sau: Thanh toán hợp đồng xuất nhập khẩu, đầu tư công nghiệp nước ngoài, mở chi nhánh ở nước ngoài hoặc liên doanh, du lịch, đầu cơ chênh lệch tỷ giá, phòng ngừa rủi ro tiền tệ (bảo hiểm chống tổn thất trong trường hợp giá cả bất lợi thay đổi),...
  Thành phần của những người tham gia chứng kiến ​​rằng thị trường này được sử dụng tích cực bởi các doanh nghiệp nghiêm túc và cho các mục đích nghiêm túc. Đó không phải là tất cả những người tham gia thị trường đang làm việc trên Forex với mục đích đầu cơ.
  Như đã đề cập, sự thay đổi tỷ giá hối đoái có thể dẫn đến tổn thất lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nỗ lực bảo vệ khỏi rủi ro tiền tệ buộc các nhà xuất khẩu và nhập khẩu phải áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro nhất định: giao dịch kỳ hạn, quyền chọn, hợp đồng tương lai,...
  Hơn nữa, ngay cả một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cũng có thể bị lỗ trong trường hợp thay đổi tỷ giá hối đoái. giá. Vì vậy, nghiên cứu về Forex là một thành phần bắt buộc của bất kỳ doanh nghiệp thành công nào.
  Tóm lại, khi tham gia vào chương trình giáo dục của Exness với trader thì bạn sẽ bổ sung được cho mình kha khá về kiến thức của ngoại hối cũng như hiểu rõ hơn về sàn exness.


Log in to reply