TÌM HIỂU VỀ SMA LÀ ĐƯỜNG GÌ?  • Trong giao dịch, có nhiều loại đường trung bình động (MA). Tuy nhiên, loại MA cơ bản nhất là Đường trung bình động đơn giản (SMA). Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu sma là đường gì. Trong số rất nhiều công cụ phân tích mới và tinh vi, có phải hầu hết các nhà phân tích vẫn đang sử dụng SMA? Lý do duy nhất là SMA hoạt động.
    Xem thêm: https://thetopreviews.net/sma-la-duong-gi/


Log in to reply